Dziś radni podejmą uchwałę pozbawiającą nas, wronczan, i naszych gości, możliwości zakupu alkoholu godzinach nocnych. Na komisjach rady pozytywnie zaopiniowano tekst uchwały, która m.in. ma taki właśnie punkt – zakaz sprzedaży alkoholu w godz. 23.00