Każdy, kto skończył 75 lat, od 1 września 016 r. ma prawo otrzymać od lekarza receptę na darmowe lekarstwa znajdujące się na liście bezpłatnych leków dla seniorów. Podstawą do ich wydania jest litera „S” wpisana