Oferta szkoleniowa skierowana do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, mieszkających na terenie wiejskim