Oto list Czytelnika, który otrzymałam po opublikowaniu materiału dotyczącego przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Czytelnik nie bardzo zadowolony jest z bonifikat, które wroniecki burmistrz przewidział dla mieszkańców, a radni podjęli uchwałę