Wroniecki Bank Spółdzielczy informuje swoich klientów o godzinach pracy placówek: