Dyrektor do spraw medycznych szamotulskiego szpitala  Anna Kubicka podziękowała pani doktor Ewie Białasik za wieloletnią współpracę. Ta uznana lekarka z końcem stycznia – po 50 latach pracy – zakończyła swoją karierę zawodową w SP ZOZ