Ustanowione przez Sejm RP na dzień 13 kwietnia święto oddaje hołd wymordowanym przez NKWD polskim żołnierzom, funkcjonariuszom i urzędnikom państwowym oraz kapelanom, którzy byli przetrzymywani w obozach po sowieckiej agresji na Polskę. Data święta nawiązuje do ujawnienia przez Niemców w dniu 13 kwietnia