Starosta szamotulski Józef Kwaśniewicz oraz członek Zarządu Powiatu Szamotulskiego Andrzej Grzeszczyk podpisali aneks do umowy z PFRON, na mocy którego dofinansowana zostanie budowa nowej klatki schodowej z windą w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Urzędu