W imieniu Koła Gospodyń Wiejskich w Kłodzisku zapraszam na wycieczkę do Warszawy – tej znanej i nieznanej