16 marca w godzinach od 16:00 do 17:00 odbędą się zajęcia plastyczne.