W niedzielę chór Milenium zaprasza na koncert kolęd z okazji Dnia Babci i Dziadka. Organizatorem jest WOK, a koncert odbywa się w Kościele na Borku. Oprócz wronieckiego chóru i orkiestry dętej WOK oraz boreckich Promyczków wystąpią zespoły