W Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach uroczyście podsumowano program „Szkoła Promująca Zdrowie”