Zapraszamy do zapoznawania się z harmonogramem wydarzeń w lutym w naszej gminie. Wszystkim, którzy organizują takie wydarzenia, przypominamy, że informacje na kolejne plakaty można przesyłać na adres: m.rusinek@wronki.pl