Ratownik Medyczny SP ZOZ w Szamotułach Małgorzata Rusinek została ogłoszona jednym z laureatów konkursu „Bohater walki z COVID-19” w województwie wielkopolskim. Konkurs zainicjował  Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński a laureatów wybrała powołana przez Wojewodę kapituła.