Czytelnik zadał mi nietypowe pytanie, prosząc o zachowanie anonimowości: