16 kwietnia br. laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych spotkali się w Poznaniu z kurator Elżbietą Leszczyńską, aby odebrać zaświadczenia, które uprawniają do całkowitego lub częściowego zwolnienia z egzaminów gimnazjalnych. Marek Regdosz reprezentował Wronki