Dziś na komisjach radnym przedstawiono projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów burmistrza MiG Wronki za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych mających siedzibę na terenie gminy Wronki. Zmiana jest jedna,