30 grudnia 1918 roku Wronki zostały wyzwolone spod zaboru pruskiego przez powstańców wielkopolskich