W związku z przejściem orkanu Eunice przez Wielkopolskę, wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wczoraj zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego, na którym odebrał raporty od podległych mu służb. Na posiedzeniu obecni byli: komendant wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka,