23 września w Orlu Młynie, które należy do parafii w Biezdrowie miało miejsce odsłonięcie tablicy upamiętniającej śp. por. Edwarda Urbana, rozstrzelanego przez NKWD w Charkowie w kwietniu lub pierwszej połowie maja 1940 roku