Powiat Szamotulski informuje o otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na realizację programu „wyrównywanie różnic między regionami III” w 2023 r. na kwotę 400 698,20 zł. Realizatorem programu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach. W programie