Zakończyła się Spartakiada Zimowa pod patronatem Burmistrza MiG Wronki. Wzięło w niej udział 8 zespołów reprezentujących sołectwa i osiedla.