Dziś po południu na mój adres wpłynęło pismo (papierowe) starosty Józefa Kwaśniewicza, w którym informuje mnie o swoim „zaniepokojeniu ostatnimi decyzjami władz Wronek” dotyczącymi rowu W-15″