Może się zdawać, że problem śmieci, a wśród nich opakowań szklanych, mamy w mieście opanowany. Czy jednak te zdjęcia mogą o tym świadczyć?