Prosimy mieszkańców o bezpośrednie zgłaszanie przypadków porzucenia odpadów komunalnych. Podczas dzisiejszej wizyty w Ćmachowie znaleźliśmy również różne przedmioty pozostawione w pasie drogowym. Właścicieli zobligujemy do ich usunięcia – czytamy na FB Straży Miejskiej.