4 października w Szkole Podstawowej w Biezdrowie odbyło się  pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Podczas apelu zaprzysiężono również poczet sztandarowy, a członkowie Samorządu Uczniowskiego złożyli ślubowanie. Nie zabrakł też kwiatów i życzeń dla nauczycieli