Z wielkim smutkiem przyjęłam dziś wiadomość o śmierci naszego Przyjaciela druha hm. Stefana Urbana. Przegrał z chorobą, z którą walczył dzielnie od kilku lat. Był harcerzem, strażakiem i twórcą firmy szkoleniowej SUKURS, którą niedawno