Szkoła Muzyczna World of Music Wronki kolędowała w niedzielne popołudnie przy kładce. Marcin Wilk – Prezes Fundacji Serce Doliny Warty podziękował