W czwartek przed południem radni wyjechali w teren. Później wrócili do Urzędu, gdzie dyskutowali m.in. o kąpieliskach i boiskach sportowych.