Zjazd Absolwentów z okazji 70- lecia Szkoły Rolniczej w Szamotułach