Współpraca Szpitala Powiatowego w Szamotułach ze Zgromadzeniem Zakonnym Sióstr Służebniczek została prawnie uregulowana. Pierwszy raz od czasów II wojny światowej doszło do formalnej zgody na użytkowanie przez szpital gruntu należącego do Zgromadzenia