W bieżącym roku szkolnym placówki oświatowe z powiatu szamotulskiego zostały włączone do ogólnopolskiego programu walki z ubóstwem menstruacyjnym, przeznaczonego dla szkół, a organizowanego przez fundację Akcja Menstruacja. Jest to pierwsza polska organizacja walcząca z ubóstwem menstruacyjnym.