21 listopada w siedzibie firmy Wieland Electric odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Tomasz Bednarek i Marcin Idaszek (nauczyciele przedmiotów zawodowych) oraz Rafał Łukowiak (Prezes Zarządu Wieland Electric) i Marcin Olszewski (Certyfikowany Inżynier Systemów Bezpieczeństwa)