Jarosław Mikołajczak nadal będzie pełnić funkcję sołtysa sołectwa Chojno. Został wybrany jednogłośnie na kolejną kadencję