Każdego roku uczniowie z Eurokoła ZS-2  uczestniczą w wycieczce, która jest nagrodą za całoroczną pracę i przygotowanie Dnia Europejskiego