Wczoraj wieczorem w Muzeum Ziemi Wronieckiej odbyła się promocja drugiego zeszytu historycznego pt. „Średniowieczne Wronki” pod redakcją Piotra Pojaska. Przedstawiono też nowy nabytek muzeum – stary plan Wronek, a dzieci ze szkoły w Nowej