Najważniejszym celem wykonywania kary pozbawienia wolności, zgodnie z art. 67 Kodeksu karnego wykonawczego, jest wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku