Mirosław Wieczór – burmistrz Wronek i zastępca burmistrza Robert Dorna pojawili się dziś na placu budowy wronieckiej obwodnicy. Wykonawca, firma COLAS szacuje, że brzegi Warty zostaną połączone na przełomie września i października. Technologia