Asia Leśniewska – koordynatorka pomocy z ramienia UMiG i opieki społecznej poinformowała nas, że na teraz, na już najbardziej potrzebne są wszelkiego rodzaju środki czystości, by można posprzątać i wyprać to, co pozostało