Przed chwilą dotarła do mnie kolejna smutna wieść. Zmarł ks. kanonik Michał Pacholczyk. Z urodzenia wronczanin. Ostatnio był proboszczem w kościele p.w. Mikołaja Biskupa w Gostyczynie w diecezji kaliskiej, dekanat Ołobok. Miał 72 lata