W wieku 88 lat odszedł od nas Ryszard Stoebe, wspaniały, pogodny człowiek, wieloletni pracownik, inżynier wronieckiego SPOMASZU. Od wielu lat był też aktywnym członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej i dumnym dziadkiem wnuczek