Początek wakacji oznacza wzmożoną pracę w gospodarstwach wiejskich. Żniwa: zbiory i intensywne prace polowe sprawiają, że w tym okresie dużo częściej dochodzi do wypadków przy pracy. Według danych KRUS, w 2018 r. poszkodowanych zostało prawie