Kolejny film „Podróże WW”. Filmik pokazujący trzy żubry, które pasą się na łące skąpane w promieniach wiosennego słońca. Populacja żubra w Polsce na tą chwilę jest bardzo liczna, bo na naszych ziemiach jest ich aż 2.269,