20 lat chóru Milenium

27 listopada 2016 roku Chór Milenium obchodził Jubileusz XX – lecia swojej działalności. W ten jubileuszowy wieczór, po popołudniowej mszy św. w kościele na Borku chórzyści zadedykowali koncert swoim sympatykom i miłośnikom muzyki, przedstawicielom władz samorządowych gminy i powiatu, przyjaciołom

S2650009

Hala na sprzedaż Popowo Oferty Pracy Wronki

Obecność Wasza, drodzy Państwo – podkreśliła konferansjerka, Krystyna Tomczak – świadczy o nici sympatii. 

Serdecznie powitała w gronie Gości: pana burmistrza – Mirosława Wieczora, który przyjął patronat nad obchodami jubileuszowymi, radnego Powiatu Szamotulskiego – Mieczysława Sobańskiego reprezentującego starostę Józefa Kwaśniewicza, ks. proboszcza kan. Mariana Binka, dyrektora Wronieckiego Ośrodka Kultury, Michała Poniewskiego, prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej – Pawła Bugaja i zaproszone delegacje z zaprzyjaźnionych chórów z Kaźmierza, Międzychodu i Popówka.

Jubileusz skłaniał do odbycia podróży wstecz, co też uczyniono. Chór powstał w grudniu 1996 roku przy parafii św. Urszuli Ledóchowskiej we Wronkach. Założył go pan Bernard Perz, ówczesny organista, przy aprobacie i wsparciu obecnego proboszcza, ks. Mariana Binka. W czasie działalności chóru przeszliśmy w kolejne stulecie – z XX w XXI wiek.

Początkowo był to chór męski, panie dołączyły pięć lat później, w maju 2001 roku. W tym też roku chór amatorski przyjął nazwę „Milenium’” i funkcjonuje jako stowarzyszenie. Wielu chórzystów wywodziło się z nieistniejących już wówczas wronieckich chórów z bogatymi tradycjami „Dzwon” i Lutnia”. Przez 10 lat, do roku 2006 był chórem kościelnym i śpiewał głównie pieśni sakralne. Od kwietnia 2006 roku stał się jedną z sekcji Wronieckiego Ośrodka Kultury, a repertuar został wzbogacony o utwory świeckie od baroku poprzez klasycyzm do bardziej współczesnych, a także o piosenki poetyckie i ludowe. Wyćwiczyli i wyśpiewali ich blisko 150. Najchętniej śpiewają kolędy, o czym wkrótce się przekonamy.

Kim są chórzyści?

To ludzie różnych zawodów, w różnym wieku. Łączy ich umiłowanie muzyki, a śpiewu w szczególności. Chociaż śpiewanie wielogłosowe nie jest łatwe, potrafią cierpliwie i wytrwale ćwiczyć swoje partie głosowe poświęcając wiele czasu na próby, aby zaśpiewany utwór cieszył ich samych, i słuchających.

Przez 13 lat nad rozwojem chóru czuwał jego założyciel – pan Bernard Perz. W 2009 roku Pan powołał Go do siebie a pałeczkę dyrygencką przejął, i do dzisiaj nią dzierży, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu pan Remigiusz Skorwider.

Nad organizacją pracy zespołu czuwają prezesi. W minionym okresie byli nimi – przez pierwsze 8 lat, do chwili śmierci (w latach 1996-2004,) pan Feliks Król, po nim funkcję prezesa objęła pani Magdalena Jans i pełni ją do chwili obecnej.

Kiedy i gdzie śpiewają?

Trudno sobie wyobrazić, aby nie ubogacili swym śpiewem mszy św. z okazji uroczystości kościelnych i państwowych oraz ważnych wydarzeń lokalnych. Organizują koncerty zapraszając zaprzyjaźnione chóry. Wyjeżdżają na przeglądy promując nasze miasto. Do szczególnie ważnych zaliczyć należy udział w I Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej w Ejszyszkach na Litwie (2012).

Koncertowali także w Częstochowie (2005 w czasie pielgrzymki), w Beverwijk w Holandii w ramach rewizyty u zaprzyjaźnionego chóru Smartlappenkoor (2006); w Pradze i Wiedniu (2007), dwukrotnie w Bukowinie Tatrzańskiej i Słowacji (2011 i 2015), na Litwa: Wilnie i Trokach (2012)

Na próbach spotykają się regularnie dwa razy w tygodniu. W okresie letnim, od 2013 roku uczestniczą w warsztatach emisji głosu prowadzonych przez profesjonalistów. Były one w Mierzynie (2013), Ustce –(2014) i Bukowinie Tatrzańskiej (2015); Oprócz tego odbywają się spotkania towarzyskie, na których czas upływa im miło i przyjemnie z dużą dawką śpiewu.

KONCERT JUBILEUSZOWY

W czasie koncertu usłyszeliśmy: dwa utwory skomponowane przez Wacława z Szamotuł – człowieka renesansu, uważanego za najwybitniejszego polskiego kompozytora przed Chopinem: „Ach mój niebieski Panie” i „Alleluja, chwalcie Pana”. W dalszej kolejności wybrzmiały: Psalm do słów Jana Kochanowskiego z muzyką Mikołaja Gomułki z XVI wieku – „Siedząc po niskich brzegach…”, Modlitwa do Bogarodzicy ze słowami Juliusza Słowackiego, do muzyki ks. dr Jana Żukowskiego. Kolejny utwór, z początku XX wieku, to „Najświętsza Panno, o Matko Boża” – polska pieśń maryjna nieznanego autora po raz pierwszy zapisana w śpiewniku „Psalite Domino” Józefa i Mieczysława Surzyńskich. (śpiewnik wydano w 1909 roku w Poznaniu). Następnie zaśpiewali utwory Edwarda Elgara, brytyjskiego kompozytora (1857-1934). „Awe Verum Korpus” i .„Chwała Bogu Ojcu”.

Na zakończenie wybrzmiała romantyczna „Kołysankę” do słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z muzyką Jana Maklakiewicza (1899 – 1954) polskiego kompozytora, pedagoga i krytyka muzycznego, autora wielu utworów na orkiestrę, oraz zespoły kameralne i chóralne i radosna melodia ludowa: „Oj, nasi jadą”.

PODZIĘKOWANIA I WYRÓŻNIENIA

Po części muzycznej Jubilaci odbierali najpierw gratulacje za wspaniałe brzmienie wszystkich utworów a następnie listy gratulacyjne i kwiaty z okazji jubileuszu.

Burmistrz, wręczył chórzystom imienne medale okolicznościowe. Prezes Magdalena Jans wraz z dyrygentem Remigiuszem Skorwiderem , medalami dla Przyjaciół, wyróżnili delegacje chórów: Stanisława Moniuszki z Kaźmierza, „Lutnię” z Międzychodu, Chór Vici Cantantes z Popówka; Odebrali je także: ks. Marian Binek, Michał Poniewski, Mirosław Wieczór, Seniorka Helena Roszak, Krystyna Tomczak i Paweł Bugaj.

BIESIADA

Po koncercie, wszyscy Goście i Chórzyści – aktywni i śpiewający w latach ubiegłych – spotkali się w odświętnie udekorowanej sali WOK na spotkaniu biesiadnym. Kolację i torty sponsorował Dyrektor WOK – Michał Poniewski. Catering przygotowała załoga restauracji z Ostroroga pod kierownictwem pana Krzysztofa Ryżykowa. Do tańca przygrywał – człowiek orkiestra, pan Wojciech Moliński ze Słopanowa.

Sponsorami imprezy byli: Wroniecki Ośrodek Kultury, Nadleśnictwo Wronki, Przedsiębiorstwo Komunalne, Firma Budowlana TOMBUD – Tomasza Witaszka, Przedsiębiorstwo WROKLECH państwa Krzyżaniaków, Sklep p. Andrzeja Jabłońskiego i pani Helena Roszak. Organizatorzy serdecznie dziękują za każdy gest pomocy i dar serca.

Treści zawarte w listach gratulacyjnych niosły wspaniałe przesłania, nie sposób ich wszystkich przedstawić, ale chociaż mały akcent pragnę utrwalić np.: życzymy Wam niesłabnącej motywacji do kontynuowania muzycznej pasji; samych sukcesów i pełnej satysfakcji; Znalazły się także życzenia wierszem pisane. Były chórzysta, Jacek Mikołajczak, w jednej ze zwrotek napisał: „Niech Wasz śpiew nawet na krańce świata dociera i zatwardziałe serca na sztukę otwiera!

Relację zakończę słowami św. Augustyna dedykowanymi przez delegację z Popówka: „Śpiewać pięknie Bogu to znaczy śpiewać z radością. Co znaczy śpiewać z radością? znaczy to, aby rozumieć, że nie można wyrazić słowami tego, co śpiewa się sercem.”

Tekst : Krystyna Tomczak

foto i video: Szwarc Gapa

Msza, fr. Ks. Marian Binek

Kazanie

KONCERT:

Wyróżnienia:

Biesiada na sali

Zabawa

Zabawa c.d.

Tort

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *