70 lat Szkoły na Leśnej. Odsłona 7. Spotkania po latach. PODSUMOWANIE. [WIDEO]

Do tej pory przedstawiliśmy wszystkie części oficjalne wielkiego Zlotu na Leśnej, w której uczestniczyło kilkuset gości. Nie mam jednak wątpliwości, że najbardziej wszyscy czekali na te indywidualne spotkania po latach

Dietetyk Wronki
Oferty Pracy Wronki

Zdarzało się, że ludzie widzieli się po raz pierwszy od 20-30 lat… Wzruszenia były ogromne, tematów do rozmów wiele, więc wykorzystano każdą chwilę i każdy lokal w promieniu 20 km od Wronek, by wspominać i przeżywać.

Nie wszędzie dotarłam, ale też nie taki był mój cel. Sfilmowałam Państwu kilka ujęć spotkań po latach w różnych klimatach. Jeśli macie taką wolę – proszę bardzo – przyślijcie nam zdjęcia albo filmy do publikacji.

W tym miejscu pragnę podziękować moim kolegom – Waldkowi Andrzejewskiemu i Mateuszowi Jędrzejczakowi „Czystemu” za udział w Zlocie i pomoc w pracy.

Organizatorom gratuluję organizacji imprezy, uczestnikom zaś życzę dużo zdrowia i spotkania za 5 lat!

Agencja Reklamowa Wronki

wideo i foto: Szwarc Gapa
foto: Mateusz CZYSTY

 

„Szkoło! Szkoło!
Gdy cię wspominam,
Tęsknota w serce się wgryza,
Oczy mam pełne łez!”

W sobotę 7 kwietnia w Szkole na Leśnej świętowaliśmy wyjątkowe wydarzenie: 18-tą rocznicę nadania imienia Powstańców Wielkopolskich naszej placówce, a także obchody 70 lecia połączone ze Zjazdem Absolwentów. Współgospodarzem imprezy był Starosta Szamotulski pan Józef Kwaśniewicz, który również objął imprezę honorowym patronatem. Wśród zaproszonych gości pojawił się Wielkopolski Wicekurator Oświaty pan Zbigniew Talaga, wraz z wizytatorkami panią Marzeną Adamczyk-Pelcer i panią Agatą Stopą, Burmistrz Miasta i Gminy Wronki pan Mirosław Wieczór, a także księża proboszczowie, powiatowi radni i politycy oraz reprezentanci uczelni wyższych: Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile pan prof. dr hab. inż. Bolesław Ochodek, Dyrektor Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej pan prof. dr hab. Ryszard Nawrowski, przedstawiciel Zakładu Mechatroniki i Maszyn Elektrycznych Politechniki Poznańskiej –  pan dr hab. inż. Rafał Wojciechowski.

Kapitułę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu reprezentował pan Zygmunt Szorcz w imieniu Prezydenta pana, dra Mariana Króla, natomiast Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Powstania Wielkopolskiego 1918/19 reprezentował prezes – pan Tadeusz Musiał.

Nie zabrakło licznych reprezentantów firm i przedsiębiorstw z okolic Wronek, na co dzień partnerów Szkoły na Leśnej. Ale najważniejsze, że licznie przybyła szkolna brać absolwentów i emerytowanych nauczycieli.

Uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele pw. Św. Katarzyny a odprawił ją ks. Biskup Zdzisław Fortuniak.  Po nabożeństwie zgromadzeni przeszli ulicami miasta do szkoły, gdzie odbyło się oficjalne odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci 70 lecia powstania Szkoły, 18 lecia nadania szkole imienia Powstańców Wielkopolskich oraz 100 leciu odzyskania niepodległości Polski. Tablicę poświęcił ks. Kanonik dziekan Janusz Małuszek. Tablicę odsłaniali: dyrektor szkoły, wicekurator, starosta, przedstawiciel najstarszych absolwentów i  uczniów.
Część oficjalną obchodów jubileuszowych stanowiła akademia pod hasłem „Z tradycją w nowoczesność”. W jej trakcie dyrektor Szkoły na Leśnej Monika Kozber wręczyła przedstawicielom firm, instytucji i organizacji, a także rodzicom symboliczne podziękowania będące wyrazem wdzięczności wobec ich zaangażowania w działalność placówki. Wśród wyróżnionych osób i instytucji znaleźli się:

Starosta Szamotulski pana Józef Kwaśniewicz, dyrektor firmy Samsung Elektronic Manufakturing Polska pan Olgierd Bałtaki, prezes Firmy Amica S.A Wronki pan Jacek Rutkowski, prezes firmy Dynaxo pani Małgorzata Brzóska Nowak, prezes firmy Wieland Electric pan Rafał Łukowiak, dyrektor firmy Philips z Piły pan Tomasz Woźniak, właścicielka firmy Wroklech Wronki pani Kinga Janicka, prorektor  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile prof. dr hab. inż Bolesław Ochodek, dyrektor Instytutu Elektrotechniki  i  Elektroniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Ryszard Nawrowski, prezes PK Wronki pan Rafał Zimny, prezes KKS Lech Poznań pan Karol Klimczak, prezes Błękitnych Wronki pan Marek Pogorzelczyk, właściciele Firmy Almar państwo Aneta i Paweł Ziopajowie, wiceprezes Lokalnej Grupy Działania pani Irena Wojciechowska, Honorowy Prezes Amici Wronki pan Wojciech Kaszyński, przedstawiciele Rady Rodziców pan Krzysztof Ruszczyk, pani Magdalena Roszak i pani Karina Koput, właściciel Zakładu Kamieniarskiego we Wronkach pana Andrzej Haak.

Szczególne podziękowania, nie tylko od Dyrekcji Szkoły, ale także od przemawiających gości – absolwentów szkoły i wychowanków, odebrała pani Czesława Lipska – emerytowana  nauczycielka Zespołu Szkół.

Licznie przybyli goście składali życzenia i gratulacje na ręce pani dyrektor Moniki Kozber, a przemowom pełnym sentymentalnych powrotów do czasów młodości w szkole oraz życzeń dalszych sukcesów nie było końca. Część artystyczną uświetniły występy uczniów, którzy zaprezentowali  historię szkoły oraz umilili gościom czas piosenkami i scenkami z różnych okresów jej funkcjonowania. Całość zakończył film prezentujący dokonania szkoły z ostatnich lat.

Absolwenci do końca dnia zwiedzali, oglądali zdjęcia i prezentacje. Szkolne korytarze w tym dniu przepełniały śmiechy, rozmowy i łzy wzruszenia.

Zapraszamy na kolejny Zjazd Absolwentów za kilka lat!

tekst i foto poniżej – Leśna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.