Chojno – stabilizacja emocji

Zebranie wiejskie w Chojnie przebiegło spokojnie. W świetlicy pojawiało się niemal 150 mieszkańców. Sołtysem nadal Jarosław Mikołajczak.

Sporym zainteresowaniem cieszyło się zebranie wiejskie w Chojnie. W świetlicy w centrum wsi zebrało się 147 mieszkańców sołectwa na 562 uprawnionych do głosowania. Prowadzący – Robert Dorna, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Wronki oraz sołtys Jarosław Mikołajczak byli bardzo dobrze słyszani nawet na samym końcu sali, ponieważ jeden z mieszkańców Chojna postarał się o nagłośnienie.

Hala na sprzedaż Popowo Oferty Pracy Wronki

Chojno (2)

Po stwierdzeniu prawomocności zebrania i wybraniu przewodniczącego zebrania, przyszedł czas na sprawozdanie sołtysa z mijającej czteroletniej kadencji. Jarosław Mikołajczak opowiadał o inwestycjach poczynionych na terenie sołectwa Chojno przy udziale kilku różnych instytucji. Wspomniał też o tym, czego zrobić się nie udało. – Za zakończenie sprawozdania pragnę serdecznie podziękować za pomoc i pracę na rzecz sołectwa mieszkańcom Chojna i wszystkim organizacjom, które się czynnie włączają w to wszystko, co się dzieje w Chojnie. Przepraszam tych, których niechcący obraziłem. Dla mnie dobro ogółu naszej społeczności było i jest sprawą nadrzędną – podsumował sołtys.

Chojno (1)

Po wysłuchaniu sprawozdania sołtysa Jarosława Mikołajczaka i kilku uwag Roberta Dorny, wybrano komisję skrutacyjną, która przeprowadziła wybory sołtysa i Rady Sołeckiej. W skład komisji weszli: Dariusz Kujawa – przewodniczący, Maria Dębina, Anna Jankowska, Karolina Jankowska i Kamila Grupa. Mieszkańcy zgłosili trzech kandydatów do fotela sołtysa, ale tylko dwóch wyraziło chęć kandydowania – Jarosław Mikołajczak i Paweł Kahl.

Chojno (4)

Mieszkańcy Chojna oddali 144 głosy ważne, z czego 81 głosów otrzymał Jarosław Mikołajczak. Jego kontrkandydata poparło 62 chojan. Tym samym, nowym starym sołtysem został Jarosław Mikołajczak.

Chojno (5)

Po wyborze sołtysa, zebrani w świetlicy chojanie musieli wybrać jeszcze skład nowej Rady Sołeckiej. Jako pierwszy w tej sprawie głos zabrał Jarosław Mikołajczak, który zgłosił Pawła Kahla. Z sali padło jeszcze wiele innych propozycji, ale zgodę wyraziło tylko czterech mieszkańców: Eugeniusz Piątek, Aleksandra Jankowska, Piotr Helwich i Andrzej Mądrawski.

Chojno (6)

W głosowaniu wzięło udział 145 mieszkańców, którzy oddali 144 głosy ważne. Nową Radę Sołecką utworzyli: Paweł Kahl (95 głosów), Eugeniusz Piątek (84 głosy), Piotr Helwich (81 głosów) i Andrzej Mądrawski (70 głosów).

Chojno (8)

Wiele pytań i wątpliwości powstało przy okazji konsultacji społecznych w sprawie zaopiniowania zmian w statucie sołectwa. Mieszkańcy szeroko komentowali nowe zasady korzystania ze świetlicy wiejskiej.

Były kontrowersje, zastrzeżenia i długa dyskusja. Ostatecznie mieszkańcy, którzy zostali w sali wydali pozytywną opinię i zmiany zaakceptowali. Za zmianami w statucie głosowało 44 mieszkańców, 18 wstrzymało się od głosu. Przeciwko nie był nikt.

Chojno (3)

Tradycyjnie, na koniec zebrania przewidziano wolne wnioski i zapytania. Mieszkańcy Chojna pytali o zasady korzystania ze świetlicy wiejskiej, zgłaszali uwagi do przeprowadzonej inwentaryzacji, skarżyli się na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i żądali wyjaśnień w sprawie melioracji wsi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *