Czwartkowa sesja Rady Miasta i Gminy

XVIII sesja Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się w dniu 31 marca 2016 r. o godz. 13.oo w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 59

S1910010

Dietetyk Wronki

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z: XVI, XVII sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.

4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.

Agencja Reklamowa Wronki

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach.

7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 29 lutego 2016 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wronki, uczestniczących w działaniach ratowniczych bądź szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Wronki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Wronki na rok 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych na pomniku przyrody o nr ewidencyjnym 595 zlokalizowanym na dz. nr 7/1, w miejscowości Rzecin, gmina Wronki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia osiedla Na Górce i nadania jemu statutu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet Sołtysom oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonych we Wronkach.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w miejscowości Chojno

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wronki na lata 2016 – 2019.

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

19. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

20. Wolne głosy i wnioski.

21. Zamknięcie sesji.

Wstęp na sesję wolny.

Mieszkańcy mogą zadawać pytania w pkt. 20. Wolne głosy i wnioski.

Może warto, by mieszkańcy przychodzili na sesję i przedstawiali radnym swoje problemy?

Bo jeśli na tzw. galerii dla publiczności nie ma nikogo, to decydenci dochodzą do wniosku, że wszystko jest tak idealne, że mucha nie siada, a tylko tej „złej prasie” wydaje się, że coś jest nie tak :) i wiecznie czegoś chce. A to że chodniki krzywe, a to studzienki za wysoko wystają w jezdni, a to chcieliby, żeby kanalizacja odbierała wszelkie nieczystości i jeszcze wodę z jezdni (!), a to żeby w parku zieleń rosła i tak bez końca….

Szwarc Gapa

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *