W czwartkowe południe sesja Rady MiG

29 września 2016 r. o godz. 12:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury we Wronkach (ul. Poznańska 59) odbędzie się XXV sesja Rady Miasta i Gminy Wronki

Porządek obrad:

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wystąpienie Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Notecka” w temacie lokalnej strategii rozwoju w aspekcie możliwości otrzymania dofinansowania w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 220”.

4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.

5. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Agencja Reklamowa Wronki

7. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 r.

8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 31 sierpnia 2016 r.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Wronki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Wronki na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania obiektów przyrodniczych za użytki ekologiczne.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykonania zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych oraz wykonania podpór pomnika przyrody o nr ewidencyjnym 324 zlokalizowanego na dz. nr 2022, w miejscowości Wronki, gmina Wronki.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w miejscowości Chojno.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostroróg.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wronki na lata 2016 – 2023.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

17. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

18. Zapytania i wolne głosy.

19. Zamknięcie sesji.

Zapraszamy. Wstęp wolny dla każdego obywatela, któremu bliskie są sprawy miasta i gminy.

W wolnych głosach i wnioskach można zabrać głos.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *