Materiał komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Czy na PSZOK-u obowiązuje RODO? W jaki sposób pani z biura przy wjeździe zabezpiecza moje dane wrażliwe?

Napisał do nas Przemek, który ma wątpliwości do celu działania PSZOK-u. Przypominam, że ogólne zasady działania PSZOK-ów reguluje ustawa, a konkretne regulaminy ustaliła Rada MiG Wronki. Ten obecny obowiązuje od 17 grudnia 2020 roku.

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Napisał do nas Przemek:
Witam mam pytanie. Pojechałem we Wronkach na PSZOK. Chcieli ode mnie: imię, nazwisko i adres (a przecież jest RODO). Dla mnie to dziwne…
A później się dziwią, że ludzie wyrzucają śmieci do rowów. Części od aut też nie chcą przyjąć, np. zderzaków itd. To co mam z nimi zrobić?

Nie wiem, czy pani z biura przy wjeździe, żądająca ode mnie podania imienia, nazwiska i adresu, czy i w ogóle zabezpiecza moje dane wrażliwe…
Dodam, że w ub. (2022) roku trio: Pojasek : Wajdemann – Waszyńska : Poniewski podało mnie do sądu o złamanie ustawy RODO. Przeżyłam regularny proces karny zakończony wyrokiem. Wprawdzie  nie zostałam skazana, ale 2 tys. na adwokata straciłam. Moim przestępstwem było opublikowanie na portalu WB w PDF-ie (czyli pliku zamkniętym) listy ofiarodawców eksponatów muzealnych od początku, czyli roku 1974 do 2005. A w pliku były „dane wrażliwe”, czyli imię, nazwisko i adres. Co z tego, że 3/4 tej listy już  nie żyje, a połowa z pozostałych zmieniła adres i właściwie nikt (no, może prócz Pojaska!) nie miał pretensji do tego, że został opublikowany, skoro obowiązuje ustawa o RODO.
Jak się więc to ma do tego zapisywania danych wrażliwych na wjeździe do PSZOK-u? Tego nie wiem póki co, ale się dowiem.

Szwarc Gapa

Przypominam tekst artykułu z 22 grudnia 2020, tuż po zmianie regulaminu PSZOK:

Trwają wakacje. Wiele osób robiło lub robi nadal porządki. Wiele osób decyduje się na pozbycie rzeczy, które nie będą już potrzebne i postanawia je odwieźć do PSZOK-u, żeby nie obciążać kubłów na podwórku lub z powodu gabarytów owych śmieci. I po to właśnie jest PSZOK.

KAŻDY mieszkaniec miasta i Gminy może swoje „nadprogramowe” śmieci wywieźć właśnie do PSZOK-u, który znajduje się w centrum miasta, obok ratusza, w Przedsiębiorstwie Komunalnym. Piszę o tym tak dokładnie, ponieważ zdarzyło mi się ostatnio spotkać kilka osób, które nie wiedziały o takiej możliwości.  :(

Do tej pory do PSZOK-u można było wywieźć śmieci, praktycznie BEZ OGRANICZEŃ, byle do 3 m3  jednorazowo. Wystarczyło podać dane osobowe i orientacyjny tonaż. Ponoć jednak były firmy budowlane, które ten przepis nadwyrężały i śmieci budowlane odwoziły nie za pieniądze, tylko za darmo na konto właściciela posesji, na której remont prowadzono.
Czy to źle? Nie wiem, ale raczej skłaniam się ku odpowiedzi, że NIE.
Dlaczego? Dlatego, że jako mieszkaniec Gminy płacę co miesiąc kwotę 32 zł za wywóz śmieci, a rzadko kiedy mam pełen kubeł. Nigdy natomiast do tej pory nie korzystałam z opcji PSZOK, dwa razy w życiu wykorzystałam opcję wielkogabaryty. I takich jak ja znam wielu.
Tak sobie myślę, że jak firma remontowa pozbywa się śmieci na mój osobisty rachunek w PSZOK-u, to już nie zapłacę jej dodatkowo za to, więc dla mnie to jest oszczędność.
Niestety, remont zaplanowałam w przyszłym roku i już nie będę mogła skorzystać z tej opcji. Muszę więc na ten remont przygotować więcej kasy.

A co dokładnie zmieni się w Regulaminie?

Najważniejszy zapis w nowym Regulaminie, który został przyjęty przez Radę, wprowadza LIMITY oddawanych odpadów budowlanych i remontowych.
W przypadku betonu, gruzu, materiałów ceramicznych, wełny mineralnej, wełny szklanej, styropianu budowlanego, łączny limit będzie wynosił 1 m3od właściciela nieruchomości na rok.
Dodatkowo będzie można oddać 1m3 papy od właściciela nieruchomości również na rok.

W projekcie Regulaminu przewidziano 0,5 m3 papy. Limit podniesiono po uwadze radnego Jerzego Śmiłowskiego do 1m

Zastanawia mnie, czy zapis „1m3 na właściciela” jest prawidłowy?
Przecież comiesięczne opłaty płaci KAŻDY mieszkaniec, a nie tylko „właściciel”.
Czy logicznie rzecz ujmując nie powinno być „1m3 na każdego, kto płaci opłatę śmieciową?”
Jeśli w remontowanym domu mieszka troje ludzi, to powinna być możliwość oddania 3m3 gruzu i innych. Wiadomo, że im więcej lokatorów, tym i dom większy, więc materiału remontowanego też więcej.
A jak wygląda sprawa w blokach?
Jak to rozliczać we wspólnotach, w których mieszka po kilka rodzin? Jeśli chcą remontować dach, to obowiązuje 1 metr na cały dom, czy po metrze na rodzinę? Czy może po metrze na osobę? W końcu KAŻDY płaci swoje 32 zł na miesiąc.
A jak jest wspólnota majątkowa domu, to 1 metr na małżeństwo, czy po metrze na męża i żonę?
Dziś te pytania mogą wydawać się śmieszne, ale kiedy staniecie Państwo ze „swoim metrem” przy bramie PSZOK-u, może się okazać ważne :)
Pkt. 5 Regulaminu jakby potwierdza te moje wątpliwości:

5.Dostarczone przez właścicieli nieruchomości/mieszkańców odpady PSZOK przyjmuje w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nie bardzo rozumiem punkt 4:

4. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów oraz stopnia ich czystości.

Jaką „czystość” sprawdza odbierający? Bo śmieci z reguły nie są czyste…
Jeśli już przyjmujemy Regulamin, to dobrze byłoby jednak PRZED przyjęciem przejrzeć gramatycznie, żeby miał „ręce i nogi”, bo mnie jednak trochę to gryzie w oczy…
 1. Do PSZOK można oddać:
 • papier,
 • metale,  OK
 • (..)

ALE dalej:

 • odpadów niebezpiecznych,
 • (…)
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 • zużytych opon,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych. (Chyba nie OK)

Nie wiem do czego odnosi się ten wyróżniony akapit pod koniec regulaminu. Nie mogę się zdecydować którego 5 i 6 punktu dotyczy:

Dla odpadów wymienionych w podpunkcie 5) oraz 6) ustala się łączny limit ilości oddanych odpadów w roku przez właściciela nieruchomości (…)

 

Cały regulamin. Warto się z nim zapoznać (pisownia oryginalna):

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne pochodzące wyłącznie
z nieruchomości zamieszkałych (tj. gospodarstw domowych) oraz z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku.

I ZASADY OGÓLNE

 1. Przyjęcia odpadów dokonuje tylko upoważniony pracownik PSZOK po uzyskaniu od przywożącego odpady:
 2. adresu nieruchomości, na której odpady zostały wytworzone w celu zweryfikowania możliwości przekazania przez niego odpadów w oparciu o złożoną deklarację,
 3. oryginalnego oświadczenia informującego od kogo oraz z jakiej nieruchomości pochodzą dostarczane odpady (załącznik nr 1 lub 2) – w przypadku dostarczenia odpadów przez podmiot uprawniony w imieniu właściciela nieruchomości.
 4. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów oraz stopnia ich czystości.
 5. Dostarczone przez właścicieli nieruchomości/mieszkańców odpady PSZOK przyjmuje w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu.
 7. Do PSZOK można oddać:
 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • bioodpady;
 • odpadów niebezpiecznych,
 • przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych
  w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 • zużytych opon,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
 1. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE: ++
 • PSZOK przyjmuje odpady: w poniedziałki od 08:00 do 16:00 od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00 oraz w soboty od 8:00
  do 14:00. W dni ustawowo wolne od pracy punkt jest nieczynny. Zakazuje się pozostawiania odpadów poza terenem PSZOK po godzinach jego otwarcia.
 • PSZOK nie przyjmuje odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, oraz z nieruchomości niezamieszkałych (np. ogrody działkowe ROD, działki budowlane )
 • Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie zmieszane z innymi odpadami.
 • PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych,
 • Odpady niebezpieczne w konsystencji płynnej muszą znajdować się w oryginalnych, szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach producenta oraz muszą posiadać informację (etykietę lub opis) umożliwiającą identyfikację odpadu.
 • Do rozładunku odpadów dostarczonych do PSZOK zobowiązany jest właściciel nieruchomości/mieszkaniec, a pracownik PSZOK wskazuje pojemnik lub kontener, w którym należy umieścić dany odpad. Dostarczający odpady ma bezwzględny obowiązek przed dokonaniem rozładunku zgłosić się do pracownika PSZOK.
 • W przypadku dostarczenia do PSZOK odpadów z betonu, gruzu ceglanego, materiałów ceramicznych, styropianu budowlanego oraz zużytych opon samochodowych pracownik PSZOK dokonuje wpisu do rejestru zawierającego dane o rodzaju i ilości odpadów oraz dane mieszkańca na podstawie dokumentu ze zdjęciem.
 • Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów jeżeli nie spełniają one wymogów określonych w niniejszym regulaminie, są sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłyby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi, a także w przypadku:
 1. stwierdzenia, że dostarczone odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub z nieruchomości niezamieszkałych (np. ogrody działkowe ROD, działki budowlane),
 2. gdy odpady wskazują źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne).
 • Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby dorosłej.
 • Pojemniki i kontenery na odpady znajdujące się na terenie PSZOK opisane są wg zbieranych odpadów w następujący sposób:
  • PAPIER” – opakowania z papieru i tektury, gazety, katalogi, zeszyty, książki, reklamówki papierowe.
  • TWORZYWA SZTUCZNE” – odpady z tworzyw sztucznych i metali tj. puste butelki i opakowania plastikowe po: napojach, kosmetykach i środkach czystości, plastikowe nakrętki, folie i torebki z tworzyw sztucznych, opakowania stalowe i aluminiowe, opakowania typu tetrapak, miski, wanienki, meble ogrodowe, duże zabawki, elementy opakowań ze styropianu.

Butelki, puszki, kartony powinny być zgniecione, bez nakrętek, bez zawartości.

 • SZKŁO OPAKOWANIOWE” – butelki szklane, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach.
 • SZKŁO INNE” – odpadowe szkło inne niż opakowaniowe (szkło okienne, samochodowe, lustra, szkło zbrojone).
 • ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE” – odpady z budowy i rozbiórek jak również remontów wytwarzane w gospodarstwach domowych podczas realizacji inwestycji przez właścicieli nieruchomości beton, gruz ceglany, materiały ceramiczne np. sedesy, umywalki.
 • „INNE ODPADY BUDOWLANE”- odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym zawierające substancje niebezpieczne) np. wełna mineralna, wełna szklana, styropian budowlany, papa.
 • BIOODPADY” – odpady z części roślin pochodzące z ogrodów (liście, trawa, pocięte gałęzie drzew i krzewów do maksymalnej długości 30 cm), części roślin (łodygi, kwiaty). Odpady ulegające biodegradacji należy wysypać z worków do właściwego oznakowanego kontenera,
 • OPONY” – zużyte opony samochodów osobowych, motorów, motorowerów oraz rowerów w ilości do 8 sztuk/rok od właściciela nieruchomości. Opony można dostarczyć wyłącznie osobiście.
 • WIELKOGABARYTY” – odpady wielkogabarytowe: szafy, stoły, kanapy, wykładziny, dywany, fotele itp. powinny być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów,
 • ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY” – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, w tym lampy LED i halogenowe.
 • ODPADY NIEBEZPIECZNE” – z podziałem na:
 1. a) Zużyte tonery drukarskie, catrige,
 2. b) Opakowania po środkach ochrony roślin,
 3. c) Opakowania po detergentach zawierających niebezpieczne substancje,
 4. d) Zużyte baterie i akumulatory,
 5. e) Opakowania po rozpuszczalnikach,
 6. f) Lampy fluorescencyjne, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć,
 7. g) Opakowania po farbach, tuszach, klejach, lepiszczach i żywicach,
 8. h) Oleje i tłuszcze,
 9. i) Przeterminowane leki i środki farmakologiczne inne niż niebezpieczne.

Dla odpadów wymienionych w podpunkcie 5) oraz 6) ustala się łączny limit ilości oddanych odpadów w roku przez właściciela nieruchomości w wysokości 1 mw przypadku betonu, gruzu, materiałów ceramicznych, wełny mineralnej, wełny szklanej, styropianu budowlanego oraz dodatkowo 1m3/rok od właściciela nieruchomości w przypadku papy.

 1. Do PSZOK nie są przyjmowane:
 • Zmieszane odpady komunalne,
 • Odpady budowlane i opakowania zawierające azbest,
 • Części samochodowe (z wyjątkiem szyb, opon),
 • Wymontowane kineskopy z odbiorników telewizyjnych,
 • Nieoznaczone odpady niebezpieczne bez możliwości identyfikacji,
 • Odpady o konsystencji płynnej i sypkiej w opakowaniach nieszczelnych,
 • Odpady pochodzące z działalności gospodarczej.
 1. Zebrane odpady z terenu PSZOK odbierane będą przez podmiot posiadający odpowiednie pozwolenia.
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 3. Wszelkich informacji o pracy punktu udziela pracownik PSZOK na miejscu lub pod numerem telefonu: 67  2545 641 lub Urzędu Miasta i Gminy Wronki 67 2545  321.
 4. Regulamin korzystania z PSZOK jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wronki: www.wronki.pl.

Regulamin obowiązuje od dnia 17 grudnia 2020 r.

 

Uchwała Rady MiG Wronki zatwierdzająca Regulamin:
A tutaj STARY Regulamin:

A oto kilka wyjaśnień naszego Czytelnika: 

 Na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Rada Gminy może uchwalić regulamin, w którym są limity na opony, odpady remontowe oraz wielkogabarytowe.
Wytwórcą i właścicielem odpadu w przypadku remontu Pani domu jest firma świadcząca usługę remontową. Możecie oczywiście Państwo zmienić zapis w umowie i wtedy odpady usuwa Pani na swój koszt.
Firma świadcząca takie usługi powinna mieć podpisaną umowę z instalacją (np. składowiskiem odpadów czy spalarnią). Jest też haczyk w większości regulaminów PSZOK – firma taka na podstawie pisemnego oświadczenia regulaminu PSZOK może być pośrednikiem (transportującym) odpad. W związku z czym właścicielem odpadu jest Pani, a firma świadczy wyłącznie usługę wywozową. Koszt transportu lub jego bezpłatność ustala Pani indywidualnie z firmą.
Generalnie i tak cieszyłbym się, że można oddać na wroniecki PSZOK odpady takie jak wełna, styropian budowlany czy papa. Większość PSZOK-ów (przynamniej te z Wielkopolski, które znam), nie ma możliwości pozostawienia takich odpadów. Niektóre przyjmują je wyłącznie odpłatnie – należy wtedy sobie skalkulować czy opłaca się wieść własnym transportem, czy lepiej zamówić kontener na zmieszane odpady budowlane.
Pracownik sprawdza czystość Pani odpadów tzn. weryfikuje np. czy odpady nie są ze zmieszane (np. czy nie ma Pani w gruzie ziemi/odpadów malarskich) czy opakowania szklane/PET są opróżnione z zawartości lub czy do makulatury nie wrzuciła Pani paragonów/kalki/papieru woskowanego.
Im większy dom tym więcej lokatorów? To nieprawda. Przecież 4 osobowa rodzina może mieszkać w mieszkaniu w bloku 50 m2, a osoba samotna w willi 200 m2.
Limity są zawsze na nieruchomość, nigdy nie na konkretną osobę.
Nie rozumiem Pani problemu na temat jak rozliczać mieszkania w bloku. Jest napisane – od właściciela nieruchomości.
Jeśli jest małżeństwo i zakładamy, że mają wspólnotę majątkową, to oni obydwoje są jednym właścicielem.
Jeśli przykładowo Pan Kowalski wynajmuje odpłatnie mieszkanie 3 studentom – on jest właścicielem nieruchomości.
Jeśli jest przykładowo 4 współwłaścicieli to nadal przysługuje 1m3 na nieruchomość.
Rozumiem, że to przykre, że gmina wprowadza limity, sam tego nie popieram. Wychodzę z założenia, że skoro ktoś ma odpady i chce legalnie ich się pozbyć nie zanieczyszczając środowiska, to należy je przyjąć.
Jednak gmina nie może komuś sponsorować w kwocie 32 zł/miesiąc np. utylizacji papy z całego dachu, gdzie średnia cena za 1 Mg wynosi 700-900 zł. Metr kwadratowy papy waży średnio 3,5 kg, można policzyć jakie to są koszta…
Ceny na składowiskach i spalarniach rosną jak szalone, ale gmina nie może dopłacać do systemu zbiórki odpadów nie wiadomo jakich pieniędzy, bo zbankrutuje.

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *