DOROBEK  TMZW  2008-2020 – slajdy

– Jesteśmy Miłośnikami Ziemi Wronieckiej, SPOŁECZNIKAMI. A pan? Kim pan jest, panie Poniewski? I na jakiej podstawie tak wysoko się pan ocenia? – pytam się grzecznie. Zapraszam do obejrzenia obrazków…

DOROBEK  TMZW  2008-2020ZA PREZESURY PAWŁA BUGAJA

* Uroczyste obchody 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego – 2008 (dotacja z UMiG, ok. 15 tys. zł)
Organizacja imprez wraz z drużyną Czerwonych Beretów i TPPW oraz Historiki

Oferty Pracy Wronki
  • wydanie książki „Czas Pamięci” autorstwa Mariana Śliwy (TPPW) i Wiesława Michalaka

– tablica na cokole figury NMP na Pl. Wolności

– konferencja popularno-naukowa

– ścieżka edukacyjna (9 tablic) i papierowy przewodnik po ścieżce „Śladami Powstania Wielkopolskiego po Ziemi Wronieckiej”

– gra miejska dla młodzieży szkolnej (Czerwone Berety i TPPW oraz Historica)

* 35 -lecie TMZW 2009

– monografia TMZW autorstwa Zbigniewa Walentynowicza (wydanie prywatne Czarny Kruk)

– Statuetka Hipolita i medale: Labor Omnia Vincit oraz Młodego Pozytywisty

* Powitania Wiosny (dotacje z powiatu i gminy, ok. 20 tys. zł). Co roku inna wieś, która aktywnie włącza się do organizacji

– 11 edycji – 2009- 2019

* Festyny z Moim Zwierzakiem (dotacje z UMiG Wronki, ok. 18 tys. zł)

– 6 edycji 2009- 2014

* Rowerowe Wyścigi Górskie (dotacja powiatu, ok. 6 tys. zł)

– 2 edycje 2012, 2013

* Ratowanie cmentarzy ewangelickich

– Popowo 2011

– Wartosław 2012

* 100-lecie JASIA – linii kolejowej Wronki- obrzycko- Oborniki 2010

– tablice pamiątkowe (sponsorzy)

– przejazdy drezyną

– piknik na dworcu w Obrzycku

– pamiątkowe pocztówki (Szwarc Gapa)

* Znakowanie drogi świętego Jakuba – 2013 (dotacja unijna 31.300,00 zł)

– wykonanie 11 tablic informacyjnych na szklaku przez gminy Ostroróg i Wronki

– znakowanie szlaku

– wydanie pocztówki i foldera

– impreza otwarcia Drogi: Msza św. odpustowa św. Jakuba w Ostrorogu i piknik nad Jez. Mormin

* Plebiscyt Wronczanin Roku 2009 i Wronczanin Dwudziestolecia 2010

– statuetka i bal

* 40-lecie TMZW 2014

– koncert chóru z Myśliborza

– okolicznościowa wystawa – roll-upy – sponsorowane przez firmy wronieckie

– pomnik Jana Pawła II

* 100 lecie harcerstwa we Wronkach 2016

– wydanie monografii 100-lecia wronieckiego harcerstwa (dotacja z UM ok. 8 tys. zł) pisanej przez Krystynę Tomczak i instruktorów poszczególnych drużyn

– Ławeczka druha Mariana Radomskiego (zrzutka)

– wydanie pamiątkowej pocztówki (Szwarc Gapa)

* 100 lecie Powstania Wielkopolskiego 2018

– II wydanie książki CZAS PAMIĘCI, uzupełnione (dotacja z Gminy 5 tys. zł)

– Udział w obchodach poznańskich

– Quest powstańczy

* Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2020

– Apel przed więzieniem

– Wystawa przed kinem i na cmentarzu (dotacja banku Santander)

– Zeszyt Historyczny Nr 4 Trzy egzekucje we wronieckim więzieniu

* Pomnik Pielgrzyma Świata św. J.P.II

– Odsłonięcie 18.05.2014 r.

– Koncert w kościele

– Wydanie pamiątkowej pocztówki (Szwarc Gapa)

* Tablice dla zasłużonych mieszkańców Wronek

– Alojzy Bątkiewicz – wspaniały nauczyciel polonista, dyrektor SP 1 i przewodniczący ZNP 2006 – SP1, patriota, działacz konspiracyjny w czasie II wojny światowej; sponsorowana z pieniędzy za pierwszy numer „Wronieckiego Bazaru”;

– Dh Czesław Jądrzyk – harcerz i wieloletni, zasłużony Prezes OSP Wronki 2007 – strażnica OSP;

– Proboszcz Parafii na Borku ks. Marian Binek -2020, budowniczy kościoła pw. św. U. Ledóchowskiej.

– Postawienie tablicy informacyjnej o patronie skweru im. Włodzimierza Krzeszkiewicza na Zamościu, 2012 r.

* Upamiętnianie ofiar politycznych, II wojny światowej i powstańców wielkopolskich na wronieckim cmentarzu

– Nowa, uzupełniona tablica z planem grobów chronionych (dofinansowana przez UMiG Wronki).

– Postawienie nagrobka odszukanemu żołnierzowi AK, Mieczysławowi Kwaśniewskiemu – 2017 r.

– Ratowanie pomnika w Rzecinie i doprowadzenie, w partnerstwie z IPN i Nadleśnictwem Wronki do upamiętnienia mieszkańców Rzecina zamęczonych w obrazach koncentracyjnych.

* Upamiętnianie zasłużonych mieszkańców Wronek – Dzień Pamięci 3 Maja 2009 r.

– Msza św.

– Sztuka teatralna o Piotrze Stróżyńskim „Ks. Piotr Stróżyński. Zawsze wierny Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie”, 2 spektakle

– Monografia Piotra Nowaka „Ks. Proboszcz Piotr Stróżyński 1907-1971”

– wnioskowanie o uhonorowanie mieszkańców ziemi wronieckiej „Honorową odznaką Za zasługi dla Miasta i Gminy Wronki”: Letania Gromadzińska, Włodzimierz Kukuła, ks. Marian Binek. (Niestety, ks. Marian był ostatnim wyróżnionym, gdyż Rada MiG na wniosek burmistrza wycofała to odznaczenie).

* Postawienie rzeźby Osiołka Psikusa na wronieckim Rynku

– Odsłonięcie 2016 r. Koszt rzeźby 72 tys. zł. (dotacja Gminy 20 tys. zł., reszta ze zbiórki)

– Urodziny Psikusa w 2. rocznicę odsłonięcia rzeźby – 2018 r. (dotacja Amiki 3 tys. zł.)

* Powstanie sekcji kajakowej, która organizuje spływy

– Spływy kajakowe: Warta, Noteć, J. Biała

* Memoriał Strzelecki im. Mariana Radomskiego

– Cztery edycje na strzelnicy wronieckiego Bractwa Kurkowego

* Grzybobrania w Pakawiu od 2012 roku corocznie

* Wycieczki organizowane głównie przez Krystynę Tomczak:

Wieleń –Drawski Młyn –2011

Puszczykowo –Szreniawa –Poznań –2012

Kraina Wiatraków; Myślibórz –Szczecin; Luboń -Żabikowo; Poznań –2014

Nowy Tomyśl; Gorzów; Wzdłuż Dolnej Odry -2015

Szczecin –2016

Szreniawa; Bydgoszcz; Choszczno –2017

Toruń; Poznań; Mniszki -2018

Szamotuły; Biskupin; Kórnik -Pogorzelica –2019

Gdańsk -2020 (bez Krystyny Tomczak +2019 r.)

*Wydawanie Zeszytów Historycznych TMZW:

– Nr 1 Anna Maria Wanarska: „Święty Franciszek w malarstwie Mariana Schwartza”

– Nr 2 Paweł Bugaj: „Druga wojna światowa we wspomnieniach wronczan”

– Nr 3 Anna Maria Wanarska: „Teologia regionalizmu Mariana Schwartza”

– Nr 4 Paweł Bugaj, Bożena Stróżyńska, Klemens Stróżyński: „Trzy egzekucje we wronieckim więzieniu” (dotacja Gminy 5 tys. zł)

* Wydawnictwa; większość drukowana z własnych funduszy, technicznie przygotowane przez Pawła Bugaja społecznie (!)

-Książki: II wydanie Uzupełnione i poszerzone książki „Powrót do Wronek” (dotacja Urzędu Kombatantów w Warszawie 9 tys. zł)

-Przewodniki

-Foldery

-Widokówki

OGÓLNIE Zebrane środki finansowe: min. 140 tys. z dotacji.
Trudno zliczyć darowizny od sponsorów i zrzutki, tylko na osiołka była to kwota ponad 50 tys. zł.

 

* Wyróżnienia

– Najlepsze w Polsce 2009

– Statuetka Hipolita 2009

 

– Dwukrotna nominacja do Nagrody Głównej WTK – Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego

– Od Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego

– Od Związku Harcerstwa Polskiego – „Przyjaciel ZHP”

– Duma Wronek 2020

 

* Skład Zarządu na przestrzeni lat 2008-2020

Paweł BUGAJ -prezes

Krystyna TOMCZAK –wiceprezes, sekretarz

Maria URBAN –skarbnik

Mateusz RADZIWONIUK –wiceprezes, K.R., szef S. Kajak.

Grzegorz RUDZIŃSKI –czł. Zarządu, chorąży, kier. S. Kajak.

Helena RODEWALD -sekretarz

Jan KWAŚNY -czł. Zarządu, kronikarz

Zbigniew WALENTYNOWICZ –czł. Zarządu, Kom. Rewiz.

Anna SZPRINGER –czł. Zarządu

Zenon WILCZYŃSKI –przew. Kom. Rewizyjnej

Jan MARCINIAK -przew. Kom. Rewizyjnej

Wojciech SZTUBA -czł. Kom. Rewizyjnej

Radosław SULICKI- czł. Kom. Rewizyjnej

Teresa RATAJCZAK-czł. Kom. Rewizyjnej * Władze TMZW

Poczet sztandarowy na przestrzeni lat 2008-2020:

Grzegorz RUDZIŃSKI –chorąży

Jerzy DUSZYŃSKI

Wojciech SZTUBA

Konrad RODEWALD

Radosław SULICKI

Mateusz RADZIWONIUK

Bolesław MIELCAREK

Zbigniew WALENTYNOWICZ

Teresa DUSZYŃSKA

Tomasz ROGOZIŃSKI

 

Prezes Paweł Bugaj we wrześniu 2020 roku na walnym zebraniu zaproponował zawieszenie działalności  TMZW na bliżej nieokreślony czas z powodu problemów z dyrektorem – zarządcą WOK-u, w skład którego wchodzi budynek muzeum.

Zebranie postanowiło nie zawieszać działalności TMZW. Wybrano nowy Zarząd, gdyż poprzedni pełnił swą funkcję już trzy kadencje dozwolone w Statucie.

Walne Zebranie Członków za 12-letnią działalność uhonorowało Pawła Bugaja tytułem Prezesa Honorowego.

Nowym prezesem TMZW został Jan Kwaśny, który wkrótce poważnie zachorował i właściwie przechodzi rekonwalescencję do dziś. Na zastępcę powołano Stanisława Żołądkowskiego, skarbnikiem została Hanna Paciorkowska, Jadwiga Kłosin – sekretarz, członkami są: Czesław Szuflak, Magdalena Zielińska, Krystyna Michałek. Ogłoszona wkrótce pandemia nie pomogła w działalności organizacji.
Ostatecznie nowy Zarząd postanowił przyjąć propozycję innego lokum zaproponowanego przez Poniewskiego, z czym się oficjalnie do dziś nie zgadzam, ponieważ uważam, że lokum w muzeum należało się nam jak psu miska dożywotnio. Za zasługi dla miasta.

Szwarc Gapa

I to by było na tyle, dyrektorze Poniewski. Na tyle w kwestii odpowiedzi  na pana pytanie: Kim Wy jesteście?

My jesteśmy Miłośnikami Ziemi Wronieckiej, SPOŁECZNIKAMI.

A pan?

Kim pan jest panie Poniewski i na jakiej podstawie tak wysoko się pan ocenia? – pytam się grzecznie.

A to tylko 12 lat z prawie 50-letniej działalności TMZW i o wcześniejszych znacznych osiągnięciach już nie wspominam, bo są one opisane w publikacji wydanej na 35-lecie TMZW. Przypominam działania Towarzystwa z 12 lat, z których to 10 lat był pan dyrektorem WOK, gdzie pracował również prezes Paweł Bugaj. Przyglądał się pan działalności Towarzystwa, a w niektórych jego projektach WOK uczestniczył. Krótka pamięć!

Szwarc Gapa

Na zakończenie (gdyby jednak ktoś nie  widział) półtoraminutowy filmik z sesji. Polecam obejrzeć i wrócić do początku artykułu.

Myślę, że wnioski nasuną się same…

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *